top of page

הנפקת תו נכה ו/או פטור ממס הכנסה:

 

אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד (היינו, הוא סובל ממספר מחלות או ליקויים שלכל אחד מהם נקבעים אחוזים בנפרד- "נכות משוקללת") עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה. כך גם,  מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים, זכאי (בתנאים מסוימים), לתג חניה של נכה.

למשרדנו ניסיון רב שנים, במיצוי זכויות ובליווי מול המוסדות הרלוונטיים, לצורך קבלת תו (תג) נכה ו/או פטור ממס הכנסה, ונשמח להעמיד לרשותך את שירותינו המקצועיים.

אל לך לסכן את סיכויי תביעתך - צור עימנו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ (ראשונית) ללא מחויבות- טל. 03-962-9998 !

bottom of page