top of page

נזקי רכוש:

 

המונח "נזקי רכוש" מתייחס לכל נזק שנגרם לרכוש דומם, כמו רכב, דירה, עסק, מחשב, מכונות שונות, אובדן מזוודה וכיוצ"ב, ומכל סיבה שהיא, לרבות  (אך לא רק!) הצפה, נזילת מים או רטיבות, תאונת דרכים, ליקויי בניה, נזקי הובלה וכדומה. במקרים בהם נזקי הרכוש נגרמו בעקבות רשלנות של אדם אחר, כגון נזילה שנגרמה בעקבות התקנה לקויה של מערכת לטיהור מים, או, התקנה לקויה של מערכת מיזוג האוויר בדירה, או, איטום לקוי בחדרים הרטובים, או, שריפה שפרצה בעקבות אחסון חומרים דליקים בצורה לקויה, או, נזקים לרכוש / תכולה של דירה שנפגעה כתוצאה מהובלה בלתי זהירה ומזלזלת, או,  נזקים למבנה בעקבות ליקויים בבניה וכיוצא בזה, קיימת לבעלי הרכוש לכאורה זכות להגיש תביעה כנגד "המזיק" ולעתור במסגרתה לקבלת פיצוי בגין נזקיו.

 

במהלך שנות פעילותו טיפל משרדנו במגוון של נזקי רכוש, וככל שנגרם לך נזק רכוש כלשהו ואתה סבור כי מדובר בנזק בר תביעה, נבקשך ליצור עימנו קשר על מנת שנבחן באופן מקצועי האפשרות לנקיטה בהליכים משפטיים למימוש זכויותיך.

אל לך לסכן את סיכויי תביעתך - צור עימנו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ (ראשונית) ללא מחויבות וללא עלות- טל. 03-962-9998 !

bottom of page